Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status,

verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

 

Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (SAGN)

wij stellen ons graag aan u voor!

 

- Wat is ons doel?

Het doel van onze stichting is, het financieren van de uitgave van gesproken informatie. Dat doen wij in eerste instantie voor de leden van de Oogvereniging, regio Noord-Holland.

 

- Voor wie?

Gesproken informatie is de meest toegankelijke vorm voor mensen met een visuele beperking, dat zijn blinden en slechtzienden. Zij vormen dan ook onze doelgroep.

In Nederland is voor deze doelgroep de Oogvereniging actief. Die vereniging heeft het land ingedeeld in provinciale regiogroepen. Zo is binnen Noord-Holland de regiogroep Noord-Holland actief. De Oogvereniging is een zogenaamde belangenorganisatie, zij zet zich in voor de belangen van de doelgroep, die ook onze doelgroep is. Over de Oogvereniging en de regiogroep kunt u lezen op respectievelijk:

www.oogvereniging.nl en

www.oogvereniging.nl/noordholland

 

- Doelgroep heeft informatie nodig!

De Oogvereniging, Regio Noord-Holland, zorgt ervoor, dat haar leden worden voorzien van verenigingsnieuws, maar ook van overige nuttige en interessante informatie. Daartoe wordt niet alleen de zojuist genoemde website onderhouden, maar wordt elk kwartaal ook een ledenblad uitgegeven. Als u wel eens kennis met dat blad wilt maken, vraag dan een proefnummer aan, u kunt dat doen door een berichtje te sturen naar noordholland@oogvereniging.nl. In eerste instantie zal dat blad per email worden aangeboden.

 

- Leesvormen.

Dat regionale ledenblad verschijnt, zoals dat binnen de doelgroep gebruikelijk is, in verschillende "leesvormen", dat wil zeggen,

- via e-mail, zover van de leden een e-mailadres bekend is,

- in gedrukte vorm, in een wat groter lettertype, voor de slechtzienden, of

- in gesproken vorm, op Daisy-CD.

 

Naast dat Ledenblad verspreidt de regiogroep ook zogenaamde Nieuwsflitsen, dus tussentijdse belangwekkende informatie, die niet op het kwartaalblad kunnen wachten. Die Nieuwsflitsen verschijnen alleen per email.

 

- Maar er is meer!

Dat Ledenblad biedt dus de mogelijkheid om verenigingsnieuws te verspreiden. Men voorziet daarmee in, zoals men dat noemt, een behoefte.

Er is echter meer, zoals informatie die je niet makkelijk in tekst kunt weergeven. Dat is gesproken informatie en dan in de vorm van een interview, een reportage, een uitleg over bepaalde technische hulpmiddelen, enz. Muziek vormt daarbij weer een aparte categorie, die moet je beluisteren! En als je die muziek laat horen en er meteen iets over vertelt?

Zet dat allemaal bij elkaar en zoiets vormt al snel een heel tijdschrift, ook wel magazine genoemd.

Dat tijdschrift is er, maar laten we daar op deze pagina niet verder op ingaan en u verwijzen naar de pagina over dat tijdschrift, dat we Het Alternatiefje noemen. Die pagina is daar helemaal aan gewijd, u bereikt hem via deze link.

 

- Wie betaalt dat?

Leden van een vereniging betalen hun contributie, maar de uitgave van een nuttig en gezellig tijdschrift als dit, vallen daar niet uit te bekostigen! Wij financieren daarom die uitgave voor de Oogvereniging, Regio Noord-Holland.

 

Maar ook wij moeten dat geld ergens vandaan halen! Hoe dat kan? Dat doen we door te laten betalen voor de advertenties die hier en daar in Het Alternatiefje opduiken, zonder te storen natuurlijk. Verder ontvangen we donaties en giften.

 

- Goed doel, uw steun waard!

Dat u met financiŽle steun aan ons werk, een goed doel zou dienen, is u waarschijnlijk uit het bovenstaande wel duidelijk geworden. Mocht u er nog meer over willen weten, volg dan de zojuist gegeven link, of de links naar de overige pagina's, zie hierboven.

 

- Belastingvoordeel

Er is nog een instantie die vindt, dat steun aan onze stichting een goed doel dient, dat is de Belastingdienst! Zij hebben ons de ANBI-status verleend, een erkenning die niet alleen bevestigt dat het om een goed doel gaat, maar u bovendien in staat stelt om giften die u aan ons doet, als gift voor de inkomstenbelasting af te trekken!

 

- Als dat nog niet overtuigend is?

Natuurlijk wilt u nu liefst meteen weten, naar welk rekeningnummer u een gift kunt overmaken en dat nummer geven we u dan ook graag:

rekening (IBAN) NL 33 INGB 0006 364 566

ten name van SAGN

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

- Al een gift overgemaakt?

 Had u al een gift overgemaakt en probeert u die nu bij uw aangifte Inkomstenbelasting op te voeren? Dan heeft u naast onze naam, ook ons RSIN-nummer nodig!

Dat RSIN-nummer is 816779053.

 

Dank u wel!

Laatst gewijzigd 1 augustus 2019