Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status, verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN 816779053

- Een ANBI-instelling, wat is dat?

Onderaan onze thuispagina staat, dat onze stichting, per 28 november 2011 de ANBI-status heeft gekregen van de Belastingdienst. Dat is voor u en voor ons een belangrijke wetenschap!

Dat betekent namelijk, dat u giften aan ons, voor de inkomstenbelasting kunt aftrekken! Dat levert u dus voordeel op; van wat u aan ons schenkt krijgt u een deel terug van de inkomstenbelasting.
Bij uw aangifte heeft u ons RSIN nummer nodig, daarom hebben we dat hierboven maar meteen weergegeven.

- Hoe krijg je die status?

Die status krijg je niet zomaar, je moet daarvoor tenminste voor 90 % voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Dat houdt verder in dat de Belastingdienst die status ook weer kan intrekken, als wij ons niet aan de voorwaarden houden, maar dat doen we uiteraard wel.

- Verantwoording afleggen

Het hebben van die ANBI-status verplicht ons ook om verantwoording af te leggen voor onze financiŽle activiteiten. De Belastingdienst verlangt dat wij u via onze (dus deze) website informeren. Die informatie treft u op een aparte pagina aan, die pagina kunt u via deze link bereiken.

- Hebben jullie er ůůk voordeel van?

Als u weet dat een gift aan ons, u per saldo minder kost omdat u een deel terug ontvangt via de inkomstenbelasting, dan zou u ons dus meer kunnen schenken. Of u dat doet bepaalt u natuurlijk zelf, maar wij zouden er wel heel blij mee zijn.

Als wij een erfstelling ontvangen, dan biedt die ANBI-status ons ook een voordeel, wij hoeven daar dan minder belasting over te betalen.

 

Laatst gewijzigd 3 augustus 2019