Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status, verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Het Alternatiefje

 

- Wat is het?

 

Met de uitgave van Het Alternatiefje, wordt het doel gediend dat al op de thuispagina werd aangeduid: Het in beluisterbare vorm  uitgeven van informatie. Zoals de thuispagina dat al vertelde, gaat het niet om voorgelezen informatie, maar om van alles waar je naar kunt luisteren. Wat er op Het Alternatiefje te beluisteren valt, is dan ook niet “op papier” beschikbaar.

 

De Oogvereniging regiogroep Noord-Holland voorziet met Het Alternatiefje in “meer” dan voorgelezen tekst. We noemden op de thuispagina al enkele vormen, zoals studiogesprekken, interviews, reportages, maar ook muziek. De aanduiding “gesproken” heeft zo een wel heel ruime toepassing, het is een compleet magazine geworden!

De CD met Het Alternatiefje verschijnt zesmaal per jaar, in de even maanden.

 

- Ledenblad staat er niet op.

 

De regiogroep Noord-Holland heeft nog een periodiek, het Ledenblad. Zij biedt dat blad ook in gesproken vorm aan, dat gebeurt op CD. Dat ledenblad verschijnt per kwartaal en wordt extern voorgelezen, wat met een menselijke stem gebeurt. Dat voorlezen wordt opgenomen en die opname wordt op CD gezet. Er worden zoveel CD’s van geproduceerd als nodig zijn. Die CD’s worden rechtstreeks aan de leden verzonden die zich voor deze leesvorm hebben opgegeven. Die CD’s bevatten dus alleen dat ledenblad.

 

- Grote variatie.

 

De CD waarop Het Alternatiefje verschijnt, biedt veel ruimte. Het geduld van de luisteraar vormt in feite de grens van wat erop wordt gezet. Die ruimte wordt benut door het redactieteam, dat kans ziet er een compleet, gevarieerd en zeer aantrekkelijk geheel van te maken.

Tot eind 2018 werd als laatste onderdeel van de CD, het Ledenblad voorgelezen, dat was toen nog het Ledenblad van de oude regiogroep Amsterdam. Dat Ledenblad verscheen zes keer per jaar in de even maanden, dus gelijk met het verschijnen van Het Alternatiefje. Per 1 januari 2019 is die regiogroep opgegaan in de nieuw gevormde regiogroep Noord-Holland, waar een andere koers wordt gevaren met betrekking tot de informatievoorziening.

Omdat de verschijning van Het Alternatiefje en het Ledenblad niet synchroon lopen, is het Ledenblad niet meer op Het Alternatiefje te beluisteren.

 

- Voorbereiding

 

Elke uitgave van Het Alternatiefje wordt al vooraf vorm gegeven. Dat gebeurt door de hoofd-/eindredacteur, die voor de indeling een schema opstelt. Hij geeft vooraf aan, wie voor welk onderdeel zal zorgen, of dat dit zal gaan om twee of meer redactieleden samen. Wordt het een vooraf opgenomen interview of een reportage van een bepaald evenement? Wordt het een gesprek in de studio? Betreft het een min of meer vaste rubriek van één van de redactieleden? Het geheel moet een evenwichtig maar gevarieerd geheel vormen, waar je met plezier naar luistert.

 

Vooraf aan of ter afsluiting van een onderdeel, moet een passend muziekje gezocht worden en er moet een geschikt plaatsje open blijven voor de paar reclameboodschappen die in elke uitgave staan. Al met al een hele klus, maar hier ligt al vele jaren ervaring aan ten grondslag, dus lukt het iedere keer weer om een goed product tot stand te brengen.

 

- Redactieteam

 

Per uitgave wordt volgens een bepaald patroon gewerkt: Een opening, met een vlot gesprekje tussen enkele redactieleden, over de te verwachten inhoud. Meteen worden ook wat mededelingen gedaan en wordt stilgestaan bij eventuele ontvangen reacties van lezers. Dan volgen de verschillende onderdelen, waarbij telkens minstens één redactielid betrokken is. Voor het melden van actuele ontwikkelingen, of wat meer uitleg over een bepaalde zaak binnen de vereniging, wordt vaak iemand van het regiobestuur uitgenodigd, die dan de gewenste toelichting kan geven

Dat bestuurslid kent de mede-redactieleden goed, weet dus wat je aan ze hebt en dat je ze een grote mate van vrijheid kan toestaan, wat de inhoud ten goede komt.

 

Het complete redactieteam, dat zelfs uit vijf personen bestaat, ziet er als volgt uit:

 

Zita de Hoog

Henk Kortschot (hoofd en eindredacteru)

Dick van der Maat

Bruno Berkhout

 

Maar als we de redactieleden noemen, mogen de namen van de technici niet ontbreken, want zij vormen een onmisbare schakel in het geheel. Het zijn:

 

Thijs Jan Hoving

Wim Vinju

 

En dan is er natuurlijk nog de man die met zijn prettige en bekende stemgeluid, Het Alternatiefje opent en de advertenties voorleest, dat is

 

Hans Hogendoorn

 

- Meer redactieleden!

 

Kijken we naar de samenstelling van de redactie, dan is die, hoe sterk dat team ook is, niet alleen beperkt qua aantal personen, zij komen ook allemaal min of meer uit de regio Amsterdam. Dat is begrijpelijk, want Het Alternatiefje was er tot eind 2018 in principe alleen voor de leden van de regiogroep Amsterdam van de Oogvereniging. Hoewel die regiogroep meer dan alleen Amsterdam diende, lag onze hoofdstad toch in de belevenis van velen, voorop, of we dat nu wilden of niet. Per 1 januari is die regiogroep samengegaan met de andere in Noord-Holland, dat was regiogroep Noordwest. Er was echter ook nog een regiogroep Gooi-, Eem- en Flevoland, die regiogroep is over drie provincies verdeeld, Het Gooi kwam, bij de vorming van de nieuwe provinciale regiogroep Noord-Holland, samen met de regiogroepen Noordwest en Amsterdam.

 

Die provinciale regiogroep telt ruim 800 leden, waarvan velen nog niet of slechts weinig bekend zijn met Het Alternatiefje. Daar gaat de redactie, samen met het bestuur van onze stichting, wat aan doen: Alle leden van de regiogroep gaan kennismaken met Het Alternatiefje, ze krijgen daarvoor gewoon een exemplaar van de CD in hun brievenbus!
Op die CD zullen de lezers worden uitgenodigd om of lid van het redactieteam te worden, of zo af en toe eens een bijdrage te leveren. Dat laatste kan in een zelf te kiezen vorm, bijvoorbeeld door over een leuk of interessant voorval te schrijven of te vertellen, of door zo af en toe een column te schrijven.

We zijn heel benieuwd wat dat gaat opleveren!

 

- Tot nu… Radio Domino

 

Voor het opnemen van Het Alternatiefje mogen we gebruik maken van professionele apparatuur. Die staat opgesteld in twee echte studio's bij Radio Domino, de ziekenomroep die onder meer voor het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam actief is.
Maar u weet het; dat Slotervaartziekenhuis is er niet meer, hoewel het gebouw er nog staat, met die twee studio’s erin.

Momenteel, dat is zomer 2019, zijn wij op zoek naar vervangende studioruimte, waabij vooral de apparatuur een goede plaats kan krijgen, want mensen kun je nu eenmaal makkelijker plaatsen. Spannend hoor! We houden u op de hoogte.

 

Laatst gewijzigd 2 augustus 2019