Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status,

verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Contact

Wilt u contact opnemen met onze stichting? Hier is het adres van onze secretaris:

Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (SAGN)

p/a Ronald Polderman

Wolfhezerweg 97 - 38

6874 AD Wolfheze

 

e-mail: Secretaris SAGN

 

RSIN-nummer: 8167.79.053

Wilt u een gift overmaken? Dat zou natuurlijk heel fijn zijn! Het rekeningnummer van onze stichting is:

rekening (IBAN) NL33INGB0006364566

ten name van SAGN

 

De (vijf) leden van het bestuur doen allen onbezoldigd hun werk. Wilt u het bestuur nader leren kennen? U kunt dan hieronder kiezen uit drie bestuursleden waar we hun contactgegevens bij hebben gezet, maar volledigheidshalve noemen we ze alle vijf:

 

Naam

Functie

telefoon

e-mailadres

Dick van der Maat

Voorzitter

020 6767074

dvdmaat@planet.nl

Ronald Polderman

Secretaris

026 379 66 61

ronald.marianne@kpnmail.nl

Henk Kortschot

Algemeen bestuurslid

henk@kortschot.eu

Bruno Berkhout

Algemeen bestuurslid

 

 

Henk Nobel

Algemeen bestuurslid

 

 

 

Het bestuur van onze stichting heeft voor haar financiŽle zaken, de krachtige steun van een zeer betrouwbare penningmeester, die geen deel uitmaakt van het bestuur. Dit is de heer W.Th. Pleging, u kunt hem via het bestuur bereiken.

 

Laatst gewijzigd 29 juli 2019