/Volumes/Ivan 1TB/Websites/sagn.oogvereniging-amsterdam.nl/index.1.jpg 

Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Verantwoording

 

Op deze pagina leggen wij verantwoording af voor de financiŽle activiteiten over het jaar 2018

 

 

STICHTING AMSTERDAMS GESROKEN NIEUWS††††††† (SAGN)

 

 

fiscaalnummer †††††††† 8167.79.053

 

 

EXPLOITATIEOVERZICHT

 

UITGAVEN

2018

2017

ONTVANGSTEN

2018

2017

Redactie

339,45

239,89

Donatie abonnees

100.410,00

2.112,00

Productie

100,00

50,00

Donatie bedrijven

200,00

450,00

Wervingskosten

0,00

259,40

Interest

34,26

104,04

Bankkosten

138,84

148,95

Algemene kosten

20,30

175,00

Jubileum/afscheid

234,30

503,00

Batig saldo

99.811,37

1.289,80

Nadelig saldo

0,00

0,00

TOTAAL

100.644,26

2.666,04

100.644,26

2.666,04

 

Balans per 31 december 2018

 

Activa

2018

2017

Passiva

2018

2017

ING 6364566

12.719,32

942,21

Nog te betalen

0,00

0,00

ING 6364566 Spaar

4,50

4,50

ING 6364566 Bonus

65.009,42

10.000,00

ASN 8800.218.202

47.497,61

14.472,77

Kapitaal

125.230,85

25.419,48

Totaal

125.230,85

25.419,48

125.230,85

25.419,48

 

De penningmeester beschikt over een ondertekende verklaring van de kascommissie, die de juistheid van bovenstaande gegevens heeft gecontroleerd.

Terug naar de pagina ANBI status

 

Bijgewerkt 1 augustus 2019